Kriosystem LNG to spółka specjalizującą się w szeroko pojętych dostawach instalacji przemysłowych. Przez cały okres prowadzenia działalności poszerzamy katalog oferowanej armatury. Wiedza, jaka dysponuje firma oraz doświadczenie pracowników pozwala nam pójść krok dalej.

Dzięki tak zdefiniowanej misji firmy do grona klientów dołączyły firmy sektora przemysłu ciężkiego (huty, koksownie, ciepłownie, elektrociepłownie, gazownie), petrochemicznego, przemysłu chemicznego, przetwórstwa spożywczego oraz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.

Praktycznie wszędzie tam, gdzie występują zagrożenia wybuchem metanu (podziemne wyrobiska, kopalnie), woda technologiczna, czynniki ropo pochodne, para, gazy, ścieki można znaleźć zastosowanie naszej oferty i pole do współpracy z naszą spółką. Nasze produkty spełniają wszystkie parametry prawem UE oraz polskim tj. posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty oraz znaki bezpieczeństwa jak również odpowiadają wymaganiom określonym w zapytaniach ofertowych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pod nr. 575 534 315 lub E-mail: